MUTLU MÜŞTERİ HATTI :

+90 0216 632 00 39

KAMPANYALI
DOMAINLER
$16.9$13.00
557.323428.71
$24.7$19.00
643.071494.67
$65$50.00
2143.571648.90

ALAN ADINIZI
HEMEN KAYDEDİN!

Kullanıcı dostu Türkçe alan adı yönetim paneli ile tüm alan adı işlemlerini kolayca yönetin.

1- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, yandaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi iletilmelidir.
Vergi levhası nic.tr tarafından kabul edilmemektedir.
Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi".
(Son 1 yıla ait olmalıdır.)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı.
(Son 5 yıla ait olmalıdır.)
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da Marka Başvuru Belgesi", "Marka Sahibine ait Kimlik".
com.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
2- Ad-soyad.com.tr için kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin iletilmesi gerekmektedir.
3- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
4- Vakıf, dernek ya da odalar için "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"
5- Otel ve tatil köyleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
6- Seyahat acenteleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"
7- Dershaneler için Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"
8- Televizyon programları için Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
9- Film adları için Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
10- Sanatçılar için Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
11- Özel hastaneler için Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
12- İrtibat büroları için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
13- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
14- Radyo ve televizyonlar için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
15- Dergi ve gazeteler için Derginin/gazetenin aslı ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
16- Süresiz yayınlar için Yayının aslı
17- İlaç isimleri için "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"
18- Çiftlikler için Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
19- Gemiler için "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
20- Fuarlar için Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
21- Özel numaralar için Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
org.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvuruları için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumlar için ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
net.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte) verilmelidir.
İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
gov.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesi ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
bel.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
av.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
dr.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
".dr.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
k12.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise İlköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu')nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
edu.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesi ya da 'Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
kep.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

ANINDA AKTİVASYON

Hizmetimiz sayesinde web sitenizi hızla aktive edebilirsiniz, bekleme süresi olmadan anında yayına alın.

E-POSTA YÖNLENDİRME

E-posta yönlendirme özelliği ile gelen e-postaları istediğiniz adrese yönlendirebilir, iletişiminizi daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

ALAN ADI KİLİTLEME

Alan adı kilitleme hizmeti ile değerli alan adınızın izinsiz değişikliklere karşı güven altında olduğundan emin olabilirsiniz.

NAMESERVER YÖNLENDİRME

Nameserver yönlendirme ile web sitenizin performansını optimize edebilir, izleyici kitlenizi hızla doğru adreslere yönlendirebilirsiniz.

TLD Kayıt (Yıl) Transfer (Yıl) Yenileme (Yıl)
.com $428.71 13.00 $13.00 428.71 $13.00 428.71
.net $626.58 19.00 $626.58 494.67 $15.00 19.00
.org $15.00 626.58 $19.00 626.58 $19.00 494.67
.info $30.00 989.34 $30.00 989.34 $30.00 989.34
.biz $824.45 25.00 $824.45 25.00 $824.45 25.00
.co $36.00 36.00 $36.00 1187.21 $1187.21 1187.21
.ist $15.00 494.67 $494.67 15.00 $494.67 15.00
.cc $14.00 461.69 $14.00 461.69 $14.00 461.69
.tv $42.00 1385.07 $42.00 1385.07 $1385.07 42.00
.social $1286.14 39.00 $39.00 1286.14 $39.00 1286.14
.online $35.00 1154.23 $35.00 1154.23 $35.00 1154.23
.istanbul $15.00 494.67 $15.00 494.67 $15.00 494.67
.az $50.00 1648.90 $50.00 1648.90 $50.00 1648.90
.com.az $1253.16 38.00 $38.00 1253.16 $38.00 1253.16
.eu $11.00 362.76 $11.00 362.76 $11.00 362.76
.de $214.36 6.50 $214.36 6.50 $214.36 6.50
.ru $214.36 6.50 $214.36 6.50 $214.36 6.50
.us $395.74 12.00 $395.74 12.00 $395.74 12.00
.it $12.00 395.74 $12.00 395.74 $12.00 395.74
.es $15.00 494.67 $0.00 0.00 $15.00 494.67
.com.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.net.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.gov.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $263.49 7.99
.bel.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $263.49 7.99
.org.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.gen.tr $263.49 7.99 $263.49 7.99 $7.99 263.49
.web.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.name.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.info.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.biz.tr $263.49 7.99 $263.49 263.49 $7.99 7.99
.tv.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.bbs.tr $263.49 7.99 $263.49 7.99 $263.49 7.99
.tel.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.av.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $263.49 7.99
.dr.tr $7.99 7.99 $263.49 263.49 $263.49 7.99
.kep.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49
.k12.tr $7.99 263.49 $7.99 263.49 $7.99 263.49

SIKÇA SORULAN SORULAR

TR Domainler Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?

TR uzantılı bir alan adı almak için, Türkiye'de yetkilendirilmiş bir kayıt kuruluşu veya aracı firma aracılığıyla başvuruda bulunmanız gerekir. Başvurunuzun onaylanması durumunda, TR uzantılı alan adınızı kaydedebilirsiniz.

TR uzantılı bir alan adı satın alma süreci, başvuru yapılan kayıt kuruluşunun politikalarına ve başvurunun onaylanmasına bağlı olarak değişir. Tipik olarak, başvurunun işlenmesi ve onaylanması birkaç iş günü sürebilir.

TR uzantılı alan adı kaydınızın sona erme tarihinden önce, kayıt kuruluşunuzun belirttiği şekilde yenileme işlemi yapmanız gerekir. Genellikle, kayıt yenileme işlemi için bir hatırlatma e-postası alırsınız.

TR uzantılı bir alan adı satın alırken, alan adının uygunluğunu, marka adınızla uyumluluğunu, popülerliğini ve rekabetçi fiyatlarını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, tescil süresi ve yenileme maliyetleri gibi faktörleri de değerlendirmelisiniz.

IDN alan adı kaydı yaparken, dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler vardır. Öncelikle, hangi dilde ve karakter setinde bir alan adı kullanmak istediğinize karar vermelisiniz. Ardından, kaydı yapacağınız domain kayıt sağlayıcısının desteklediği karakterlerin hangileri olduğunu kontrol etmelisiniz. Ayrıca, seçtiğiniz IDN alan adının uzantısının (örneğin, .com, .net, .org) mevcut olduğundan emin olmalısınız. Son olarak, tescil edeceğiniz IDN alan adının marka veya telif hakkı ihlali yapmadığından emin olmak için gerekli araştırmaları yapmalısınız.