MUTLU MÜŞTERİ HATTI :

+90 0216 632 00 39

MARKA TESCİL HİZMETİ

Markanızı En İyi ve En Doğru Bir Şekilde Tescil Ettirmek İçin Bize Ulaşın.

MARKA TESCİL HİZMETİ

Marka Tescili ve Marka Hakları: İşletmeler İçin Önemli Adımlar

İşletmelerin varlığını korumak ve rekabet avantajı elde etmek için marka tescili yapmaları hayati önem taşır. Ancak, marka tescili süreci karmaşık olabilir ve birçok detaya dikkat etmek gerekebilir. İşte marka tescili ve marka haklarıyla ilgili temel bilgiler:

Marka Tescili Süreci ve Adımları:

Marka tescili başvurusu yapmadan önce, benzersizlik ve tescil edilebilirlik açısından ön araştırmalar yapılmalıdır. Başvuru aşamasında, markanın unsurları iyi belirlenmeli ve markanın tanıtımını sağlayacak şekilde seçilmelidir. Başvuru yapıldıktan sonra, tescil süreci başlar ve yaklaşık 6-8 ay sürebilir. Dosya, kurum tarafından incelenir ve eğer herhangi bir itiraz yoksa, marka yayınlanır. Yayınlanma sürecinde, diğer şirketler veya şahıslar markaya itiraz edebilirler. Eğer itiraz olmazsa, marka tescil edilir ve koruma altına alınır.

Marka Hakları ve Koruma:

Marka tescili yapıldıktan sonra, işletmenin ismi veya işaretleri başka biri tarafından aynı kapsamda tescil edilemez. Bu, işletmenin markasının korunmasını sağlar ve karışıklığa sebep olabilecek durumların önüne geçer. İşletmeler, markalarını korumak için 10 yıl boyunca tescil ettirebilirler ve bu süreç sonunda yenileme işlemi yapabilirler. Ayrıca, marka tescili yapıldıktan sonra marka lisansı verme hakkına da sahip olurlar.

Marka Tescilinde Red Nedenleri:

Marka tescili için başvurulan markalar bazı sebeplerle reddedilebilir. Bu sebepler, markanın benzersizlik ve tescil edilebilirlik kriterlerini sağlamaması, diğer markalarla karışıklığa neden olabilecek benzerliklerin bulunması gibi durumları içerir. Bu nedenlerle, başvurulan markaların dikkatlice seçilmesi ve ön araştırmaların yapılması önemlidir.

Sonuç:

Marka tescili, işletmeler için önemli bir adımdır ve işletmenin varlığını korumasını sağlar. Marka tescili yaparken, başvurulan markanın benzersizlik ve tescil edilebilirlik kriterlerini sağladığından emin olmak önemlidir. Ayrıca, marka tescili sürecinde red nedenlerine dikkat edilmeli ve gerektiğinde profesyonel yardım alınmalıdır.

Bilgi Edinin

SIKÇA SORULAN SORULAR

Marka Tescil çözümlerimiz hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları aşağıda bulabilirsiniz

Marka Tescil Lisansı Nedir? Marka Tescil Lisansı olan marka sahibi başkalarına markasının kullanım hakkı ile alakalı izin veya kullanım hakkı verecekse lisans işlemi yapması gerekir. Bu sayede marka hakkı yine marka sahibinde kalır ancak belirlenen şartlara göre marka sahibi istediği kişi veya şirketlere markasının kullanım hakkını lisans işlemi ile vermiş olur. Günümüzde birçok marka lisans işlemi sayesinde markasını büyütmekte isim hakkı vererek lisans işlemi sayesinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Lisans veren marka sahibi isterse markası ile alakalı sahip olduğu tüm hakların kullanımı tamamen verebileceği gibi isterse tüm hakları vermeyerek belirleyeceği şartlar çerçevesinde sadece kullanım hakkı verebilir. Lisans verilirken süre belirtmek zorunludur. Lisans işlemi 1 yıldan 10 yıla kadar da uzayabilir.Şekil itibariyle marka tescili 10 yıllık olduğu için lisans da 10 yıl süre ile kısıtlıdır. Lisans veren kişi lisans’a başkasına lisans verebilir yada veremez olarak şart koşmak isterse yazmak zorundadır.Özellikle belirtilmezse lisans alan farklı bir şahsa lisans veremez. Marka Tescil Lisansı ile ilgili sorularınız için bize canlı destek sistemi üzerinden veya telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Rüçhan Hakkı, önceden doğan bir hak olarak tanımlanır ve bir markanın tescil edilmesi için öne geçme ve öncelik kazanma hakkını ifade eder. Bu hak, bir başka ülkenin tescil kurumuna yapılan başvuru, tescil, fuar veya sergi gibi etkinlikler aracılığıyla elde edilebilir. Marka tescil başvurularında rüçhan hakkı iki şekilde kazanılır: Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Rüçhan Hakkı: Türkiye gibi Paris Sözleşmesine üye olan ülkelerde, bir markanın tescili için yapılan başvurunun yapıldığı ülkede usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı aylık bir süre içinde, aynı markayı Türkiye'de tescil ettirmek isteyenler, öncelik hakkını kullanabilirler. Sergilerden Kaynaklanan Rüçhan Hakkı: Marka tescil edilecek ülkelerde ulusal veya uluslararası düzeyde resmi olarak açılan sergilerde mal veya hizmetlerini sergileyenler, sergi tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde Türkiye'de marka tescili için başvuruda bulunduklarında öncelik hakkını kullanabilirler. Rüçhan hakkından yararlanmak isteyenler, uluslararası anlaşmalara dayalı başvurulardan veya sergilerden doğan rüçhan haklarını kullanmak için durumlarını resmi olarak belgelemelidirler. Başvuru tarihine göre değerlendirilen marka rüçhanlı başvuruları, rüçhan hakkının elde edildiği tarihten itibaren öncelik kazanır. Bu haklar, marka sahiplerine markalarını koruma ve genişletme konusunda önemli avantajlar sağlar. Özellikle uluslararası alanda marka tescili için başvuruda bulunanlar için bu haklar, işlerini genişletme ve markalarını koruma açısından önemli bir araçtır.

Markalar, ticari ürünler ve hizmetler gibi alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir ve ortak olunabilir. Yani temel olarak ticari işlemlere ve veraset/miras işlemlerine tabidirler. Günümüzde, birçok marka, ürünlerinden çok daha fazla değere sahip olabilir ve üreticiler, bu ünlü markaların ürünlerini üretebilme ve satabilme imkanına sahip olabilmek için yüksek bedeller ödemeye hazır olabilirler. Bu durumda, markalar mirasa konu olabilir ve bazen sadece marka bile şirketin kendisinden daha değerli hale gelebilir. Miras olarak kalan bir markanın devri için bazı belgeler gereklidir:

Marka Tescil İşlemi: Markanın tescil numarası ve adını içeren başvuru dilekçesi.
Veraset İlanı: Muris terekesini gösteren belgeler veya noter onaylı suretleri.
Ödeme Belgeleri: Yapılan müracaat için ödenen ücreti gösteren banka dekontu.
Vekaletname: Marka veraset işlemlerini yürüten vekil varsa, vekaletnamenin veya daha önceden verilen vekaletnamenin referansı.
Bu belgelerle birlikte markanın devri için gerekli işlemler yapılır ve devir gerçekleştirilir.
Markaların ticari değeri giderek artmakta ve miras yoluyla devredilebilmeleri, marka sahipleri için önemli bir varlık haline gelmektedir. Bu işlemler, marka mirasçıları için markaların korunması ve devralınması açısından önemli adımlardır.

Marka Tescil Adres Değişikliği, marka başvurularında veya tescil edildikten sonra marka sahiplerinin, markalarının adres bilgilerini güncellemelerini sağlayan bir işlemdir. Bu değişiklik için Türk Patent ve Marka Kurumu veya yetkili bir vekil aracılığıyla belirli ücretler ödenmesi gerekmektedir. Marka tescil adres değişikliği için genellikle düşük miktarlarda ücretler ödenir. Ancak bu işlemde dikkat edilmesi gereken nokta, marka tescil belgesinin değişmeyeceğidir. Türk Patent ve Marka Kurumu sadece adres değişikliğinin yapıldığına dair bir yazı gönderir. Yeni adresinize göre marka tescil belgesi almak istiyorsanız, ayrıca marka tescil belgesinin bir kopyasını çıkartmanız gerekmektedir. Adres değişikliği işlemi genellikle hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilebilir ve marka sahiplerine, markalarının güncel adres bilgilerine sahip olmaları konusunda önemli bir kolaylık sağlar. Bu işlem, marka sahiplerinin iş adreslerini, iletişim bilgilerini veya diğer önemli bilgilerini güncellemelerine olanak tanır ve markalarının kayıtlı olduğu resmi kurumlarla iletişimlerini güncel tutmalarını sağlar. Bu da marka sahiplerine markalarının korunması ve yönetilmesi konusunda önemli bir esneklik ve kontrol sağlar.