MUTLU MÜŞTERİ HATTI :

+90 0216 632 00 39

KAMPANYALI
DOMAINLER
$16.9$13.00
557.323428.71
$24.7$19.00
643.071494.67
$65$50.00
2143.571648.90

IDN ÇEVİRİCİ
TÜRKÇE KARAKTERLİ DOMAİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Siz dönüştüreceğiniz veriyi yazın, çeviri dönüştür butonuna bastığınızda gerçekleşecektir.

1- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, yandaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi iletilmelidir.
Vergi levhası nic.tr tarafından kabul edilmemektedir.
Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi".
(Son 1 yıla ait olmalıdır.)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı.
(Son 5 yıla ait olmalıdır.)
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da Marka Başvuru Belgesi", "Marka Sahibine ait Kimlik".
com.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
2- Ad-soyad.com.tr için kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin iletilmesi gerekmektedir.
3- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
4- Vakıf, dernek ya da odalar için "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"
5- Otel ve tatil köyleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
6- Seyahat acenteleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"
7- Dershaneler için Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"
8- Televizyon programları için Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
9- Film adları için Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
10- Sanatçılar için Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
11- Özel hastaneler için Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
12- İrtibat büroları için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
13- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
14- Radyo ve televizyonlar için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
15- Dergi ve gazeteler için Derginin/gazetenin aslı ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
16- Süresiz yayınlar için Yayının aslı
17- İlaç isimleri için "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"
18- Çiftlikler için Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
19- Gemiler için "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
20- Fuarlar için Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
21- Özel numaralar için Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
org.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvuruları için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumlar için ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
net.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte) verilmelidir.
İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
gov.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesi ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

IDN

Internationalized Domain Name

IDN çevirici" terimi, IDN (Internationalized Domain Name) yoluyla İnternet alan adlarının çevirisine yönelik bir kavramı ifade eder. IDN, çeşitli dil ve alfabelerde karakterler içeren alan adlarını tanımlar. Örneğin, geleneksel olarak İngiliz alfabesi harflerini kullanarak oluşturulan bir alan adının yanı sıra, IDN ile Çin, Japon, Arapça veya diğer dillerdeki karakterlerle oluşturulmuş alan adları da kullanılabilir.

IDN çevirici, genellikle farklı alfabelerdeki karakterlerin birleştirilmesiyle oluşan alan adlarını, standart İnternet protokollerine uygun olan ASCII karakterlerine dönüştürmek için kullanılır. Bu, örneğin, bir Rusça kelimenin ya da Çince karakterlerin İnternet tarayıcılarında tanınabilir bir formata dönüştürülmesini sağlar.

IDN çeviriciler, çeşitli dillerde ve alfabelerde alan adlarına sahip kullanıcılar için İnternet erişimini kolaylaştırmak için önemli bir araçtır. Bu sayede, İnternet kullanıcıları kendi dillerindeki karakterleri kullanarak alan adlarına erişebilirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

IDN Çevirici Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?

IDN, çeşitli dillerdeki karakterleri içeren uluslararası alan adlarını ifade eder. Örneğin, Latin alfabesi dışındaki karakterler içeren alan adları IDN olarak kabul edilir.

IDN alan adı kaydı yaparken, özel karakterler, dil spesifik karakterler ve semboller kullanılabilir. Ancak, her dil için belirlenmiş bir karakter sınırı ve desteklenen karakter setleri vardır.

IDN alan adlarını kullanmak için, tarayıcılar ve DNS sunucuları gibi internet altyapılarının IDN'leri desteklemesi gerekir. Destekleyen sistemlerde, IDN alan adlarını geleneksel alan adları gibi kullanabilirsiniz.

IDN alan adlarının en büyük avantajı, farklı dillerdeki kullanıcıların kendi dil ve alfabesini kullanarak internete erişebilmesidir. Bu, küresel internet erişimini artırır ve çeşitli kültürel ve dil gruplarına daha kolay erişim sağlar.

IDN alan adı kaydı yaparken, dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler vardır. Öncelikle, hangi dilde ve karakter setinde bir alan adı kullanmak istediğinize karar vermelisiniz. Ardından, kaydı yapacağınız domain kayıt sağlayıcısının desteklediği karakterlerin hangileri olduğunu kontrol etmelisiniz. Ayrıca, seçtiğiniz IDN alan adının uzantısının (örneğin, .com, .net, .org) mevcut olduğundan emin olmalısınız. Son olarak, tescil edeceğiniz IDN alan adının marka veya telif hakkı ihlali yapmadığından emin olmak için gerekli araştırmaları yapmalısınız.