MUTLU MÜŞTERİ HATTI :

+90 0216 632 00 39

HİZMET ŞARTLARI

Alan Adı , Web Hosting, Sanal Sunucu, Fiziksel Sunucu, SSL

HİZMET ŞARTLARI

1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan HZD Teknoloji ve İnovasyon(HZD Teknoloji ve İnovasyon olarak anılacaktır) ile Yeni üye kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında HZD Teknoloji ve İnovasyon 'ya ait olan https://www.hostavrupa.net internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında HZD Teknoloji ve İnovasyon 'ya ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar

3.1: HZD Teknoloji ve İnovasyon, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile HZD Teknoloji ve İnovasyon ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler HZD Teknoloji ve İnovasyon tarafından sipariş sırasında bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra HZD Teknoloji ve İnovasyon, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde HZD Teknoloji ve İnovasyon tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken HZD Teknoloji ve İnovasyon tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan HZD Teknoloji ve İnovasyon'ye herhangi bir kusur iletilemez.

HZD Teknoloji ve İnovasyon sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. HZD Teknoloji ve İnovasyon kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya HZD Teknoloji ve İnovasyon'nin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. HZD Teknoloji ve İnovasyon hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8: HZD Teknoloji ve İnovasyon, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. HZD Teknoloji ve İnovasyon müşterinin e-posta mesajları hariç tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutucaktır. Buna rağmen HZD Teknoloji ve İnovasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan HZD Teknoloji ve İnovasyon sorumlu kesinti veya veri değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.9: HZD Teknoloji ve İnovasyon, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. HZD Teknoloji ve İnovasyon bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adları üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleblerini en kısa sürede yapacaktır.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından HZD Teknoloji ve İnovasyon'ye iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak Müşteri'nin ödeyeceği ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: MÜŞTERİ ödemelerini, HZD Teknoloji ve İnovasyon tarafından sunulacak hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak hiç bir ihtara gerek kalmadan peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu ödemelerin takibi Müşteri'ye aittir. Yinede HZD Teknoloji ve İnovasyon, Müşteri'ye her ödeme gününden önce e-posta yolu ile bir hatırlatma gönderir. Faturalar ödeme sonrasında düzenlenir ve posta ile gönderilir.

5.3: HZD Teknoloji ve İnovasyon; Müşteri'nin dönemsel ödemelerini, belirtilen günde ödenmemesi halinde aylık %5 gecikme faizi uygulama hakkını saklı tutacaktır. MÜŞTERİ'NİN tahakkuk eden ücretleri ve/veya gecikme faizini ödeme gününden itibaren beş (5) iş günü içerisinde ödememesi durumunda HZD Teknoloji ve İnovasyon müşteri'ye verilen hizmeti iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ bu nedenle herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

5.4: HZD Teknoloji ve İnovasyon önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bir sonraki dönemde yansıtılır. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5: Ücret fatura tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek veya Döviz cinsinden ödenir.

5.6: HZD Teknoloji ve İnovasyon, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma ve iptal hakkını saklı tutar.

6- Askıya alınma ve İptal

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı HZD Teknoloji ve İnovasyon, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir. Ödemenin, ödeme gününden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılmaması halinde HZD Teknoloji ve İnovasyon müşteri hesabını iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar.

7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, HZD Teknoloji ve İnovasyon hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 3 iş günü öncesinden yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8- İletişim ve bilgi adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: HZD Teknoloji ve İnovasyon sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 5 iş günü içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda HZD Teknoloji ve İnovasyon kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için HZD Teknoloji ve İnovasyon'nin dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde HZD Teknoloji ve İnovasyon'nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında HZD Teknoloji ve İnovasyon'ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

HZD Teknoloji ve İnovasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti.